Bratislavský kraj
  Trnavský kraj
  Trenčiansky kraj
  Nitriansky kraj
  Banskobystrický kraj
  Žilinský kraj
  Prešovský kraj
  Košický kraj
 
     STRANY
     ASV
   ANO
   B-RRS
   DS
   DU
   Vpred
   HZD
   KČaS
   KSS
   KĽS
   KDH
   Misia 21
   NOSNP
   NF
   nezávislí
   OKS
   OL
   PSNS
   PS
   RIS
   SF
   SDKÚ
   SNJ
   SNS
   SĽS
   Smer-SD
   SDĽ
   SMK
   SNP
   SOS
   SP
   SPV
   SRS
   SRK
   SZS
   Úsvit
   ZRS
   ZSNS
   ĽB
   ĽS
   ĽS-HZDS
   ĽÚ

  [c] 2005 NWS

  

 

 

 

Vyššie územné celky

(1)  Vyšší územný celok je samosprávny kraj.

(2)  Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.

(3)  Zriaďujú sa tieto samosprávne kraje:
      a) Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave,
      b) Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave,
      c) Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,
      d) Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre,
      e) Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline,
      f) Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici,
      g) Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach,
      h) Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove.

(4)  Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja. Územný obvod samosprávneho kraja možno zmeniť len zákonom.

(5)  Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

(6)  Samosprávny kraj má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly samosprávneho kraja sú erb, vlajka a pečať.

Dokumenty na stiahnutie

 

  Výsledky volieb   druhé kolo

   Bratislavský kraj
   * predsedovia

   Trnavský kraj
   * predsedovia

   Trenčiansky kraj
   * predsedovia

   Nitriansky kraj
   * predsedovia

   Žilinský kraj
   * predsedovia

   Banskobystrický kraj
   * predsedovia

   Prešovský kraj
   * predsedovia

   Košický kraj
   * predsedovia


  Výsledky volieb   prvé kolo

   Bratislavský kraj
   * predsedovia
   * poslanci

   Trnavský kraj
   * predsedovia
   * poslanci

   Trenčiansky kraj
   * predsedovia
   * poslanci

   Nitriansky kraj
   * predsedovia
   * poslanci

   Žilinský kraj
   * predsedovia
   * poslanci

   Banskobystrický kraj
   * predsedovia
   * poslanci

   Prešovský kraj
   * predsedovia
   * poslanci

   Košický kraj
   * predsedovia
   * poslanci